Druga kuća

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Druga kuća u horoskopu se odnosi na imovinska pitanja, bogatstvo i siromaštvo, dobitke i gubitke, pokretnu imovinu, zaradu, na ono što stičemo ili svojim trudom/radom ili sticajem okolnosti, finansijsko stanje, novac... Što se tiče druge kuće i novca ova kuća se odnosi i na novčane prihode, novčane dobitke i posedovanje novca ali i na rashode, novčane gubitke i dugovanja, sposobnost za zaradu.

Kada se razmišlja o novcu i bogatstvu nameću se i mnoga pitanja kao što su na primer: da li će osoba znati kako da stekne bogatstvo, kako da na pravi način privuče sreću na ovom životnom polju, da li će umeti da u dovoljnoj meri sačuva stečeno, da li je sposobna da pronađe način da zaista uveća svoj imetak, šta će biti sa dugovanjima, da li će se ispuniti želje po pitanju ostvarenja sigurnosti, kakva će biti materijalna/finansijska situacija, kakve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti će uticati na lične finansije?

Druga kuća se, međutim, ne povezuje samo sa materijalnim dobrima već i sa ličnim vrednostima, principima, talentima, ličnim sposobnostima, odnosom prema vrednostima, potrebom za sigurnošću.

Ova kuća je srodna/povezana sa Bikom, zemljana je i sledujuća (sukcedentna) kuća.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE