Lilit u Vagi - hladan šarm

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Lilit u Vagi neretko ukazuje na visoku eleganciju, prefinjenost, gracioznost, uglađenost, sofisticiranost i na hladan šarm koji će ovu ličnost činiti neodoljivom u brojnim prilikama i pomoću kojeg će uspevati da osvaja i da privlači druge ljude k sebi u interpersonalnim odnosima. Hladan šarm kojim se ovo biće često ističe zapravo predstavlja sposobnost šarmiranja s uzvišene pozicije i sa stilom, uz dostojanstveno i tzv. aristokratsko držanje i diplomatski pristup, elokventnošću, izazivanjem divljenja kod sagovornika, prezentujući sebe i svoje mišljenje na šarmantan i ljubazan način ali uz primetnu uzdržanost, održavajući istovremeno određenu distancu u svom nastupu.

Šarmantno ogledalo

U mnogim situacijama do velikog izražaja dolazi stabilan temperament, diplomatski stil izražavanja, smirenost, visokovrednovanje (u smislu visokog mišljenja o sebi) i kulturno i racionalno ponašanje pa je u skladu sa tim često uočljivo i nastojanje na donošenju razboritih odluka koje proističu iz želje za što jasnijim zdravorazumskim poimanjem stvarnosti a u cilju izbegavanja upadanja u kovitlac emocija sa kojim će se teže snalaziti i pod čijim uticajem bi se lako mogli napraviti i neki sasvim pogrešni potezi u životu.

Kombinacija elegantne pojave, rafiniranosti, pogleda sa visine i damskih/gospodskih manira, uz nastojanje na strogom pridržavanju takozvanog protokolarnog načina ponašanja (kakvo se može zapaziti u visokim društvenim krugovima) i uz želju za ostvarenjem i održavanjem što većeg ugleda i što višeg nivoa besprekornog ponašanja i uzvišenog držanja (zbog čega često izgleda i kao da su istinska osećanja ovog bića dobro zakamuflirana a zajedno sa njima i neke slabosti), će u nekim okolnostima na neke persone ostavljati utisak snobovskog ponašanja, prepotentnosti, uobraženosti, proračunatosti i lukavosti, pa ipak kod većine će obično izazivati divljenje zbog čega lako može postati i omiljena u društvu pa će imati i gomilu obožavalaca a još upućenijim bliskijim osobama će dakako biti jasno da se iza takve uzvišenosti i naizgled emotivno hladne spoljašnjosti skriva nežna, romantična (i gotovo umetnički nadahnuta) duša koja je neretko puna ljubavi za one koji je suštinski upoznaju.

Damski suncobran
Photo by: Rijksmuseum

Lilit u Vagi daje snažnije indicije za sticanje veće popularnosti u društvu a naročito za uspehe u javnim nastupima jer generalno nagoveštava naglašene mogućnosti za ostavljanje vrlo pozitivnog utiska na druge ljude zbog evidentne šarmantnosti, harizmatičnosti, ljupkosti, otmenosti i mogućih jako naglašenih retoričkih veština ali Lilit u ovom položaju takođe, ukazuje i na znatno lakše pružanje šansi za bolje povezivanje sa drugim osobama i u smislu izgrađivanja jakih veza pomoću kojih se ličnost lako može uzdići do vrha i do sticanja veće popularnosti, slave i većeg društvenog uticaja međutim, često se može uočiti i da ova individua ima više sreće i uspeha na polju poslovne karijere nego u privatnom životu kada je u pitanju emotivna sfera života tj. ljubavne veze, partnerstva i brak.

Dešavaće se da se na emotivnom planu tokom života naizmenično smenjuju različite faze života u kojima će individua na primer u jednoj epizodi svog života pokazivati snažniju želju za nesputanim ispoljavanjem svoje tajnovite strastvenosti na polju ljubavi putem slobodnijeg flertovanja i koketiranja sa onim ko u datom trenutku predstavlja centar njenog ljubavnog interesovanja a zatim će u narednoj epizodi svog života pokazivati veliku uzdržanost po tom pitanju i zbog toga što se u brojnim situacijama ipak ne snalazi najbolje sa svojim emocijama i stoga će odlučiti da u mnogim od takvih momenata svoja osećanja ipak skriva i da ih na neki način potiskuje.

Uzrok tome će se najčešće nalaziti u velikoj neodlučnosti po pitanju toga kojoj strani svoje ličnosti će se ovo biće pre prikloniti jer Lilit (Crni Mesec) u Vagi neretko otkriva jako neodlučnu prirodu ličnosti u ljubavi koja je sazdana od neukrotivih, duboko skrivenih strasti a deluje nevino i večno se lomi oko toga da li da oslobodi svoje najdublje želje i fantazije na polju ljubavi ili da nastavi da živi primereno uzdržavajući se od iskrenog pokazivanja i takve "tamnije" strane svoje ličnosti. Ipak će u najvećem broju situacija odlučiti da praktikuje umereniji pristup nastojanjem na donošenju odluka koje bi bile rezultat razumskog promišljanja a koje bi smatrala sigurnijim nego donošenje odluka pod uticajem emocija (strasti).

Dakle, težiće često ka umerenijem nastupu koji bi bio rezultat objektivnijeg gledišta u ljubavi/braku a i u životu uopšte jer se u osnovi svega može nalaziti esencijalna potraga za skladom i harmonijom a do željene harmonije smatraće da će lakše doći nastojanjem na potiskivanju i skrivanju prizemnijih želja, usmeravanjem svojih postupaka u pravcu donošenja optimalnih rešenja i razumnih odluka proizašlih od logičkog i promišljajućeg načina razmišljanja.

Lilit u Vagi generalno otkriva naglašeniju potrebu/želju za dostizanjem uravnoteženog emocionalnog stanja svoje ličnosti što će obično dovoditi do toga da individua nastoji na dostizanju balansa svog unutrašnjeg sveta koji pripada osećajnom delu duše a što će često podrazumevati i da neke emocije (poput nekih od duboko skrivenih strasti) nikada ili gotovo nikada ne budu obelodanjene već da će ostati da egzistiraju duboko sakrivene u "tami" prateći osobu poput senke na njenom putu ka željenoj harmoniji u ljubavi.

Inače se može naglasiti i da će ova ličnost biti veoma probirljiva na polju ljubavi što će u dodatnoj meri otežavati pravljenje njenog izbora u ljubavi čineći je jako neodlučnom ali će pogodnom prilikom za ostvarenje ljubavne veze svakako smatrati nekoga ko će na nju ostaviti utisak kulturne, pametne i pristojne osobe sa stilom sa kojom ce moći da se poistoveti. U ljubavi neće želeti da trpi da joj neko postavlja prevelike zahteve a još manje od toga će želeti da trpi nečiji prostakluk ili ljubomorne ispade.

Kada su u pitanju težnje u ljubavi, iako će pokazati naglašeniju potrebu za bliskošću, za ujedinjenjem i za zajedništvom kroz ostvarenje partnerstva ili braka, usled moguće jako naglašene emocionalne zrelosti vođene razumom a ne strastima želeće ipak da ide na sigurno pokazujući se taktičnom osobom što lako može rezultirati i dužom ljubavnom potragom (usled veće neodlučnosti) i dovesti do plutanja u moru neodređenosti.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE