Lilit u Lavu - raskopčani osmeh na licu

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Lilit u Lavu neretko ukazuje na ekstrovertnu, strastvenu, razigranu, teatralnu, dominantnu i samouverenu (ali moguće i pomalo narcisoidnu) ličnost punu života koja se u grupi ljudi često prepoznaje i po svom vrlo upečatljivom raskopčanom osmehu na licu. U mnogim prilikama i okolnostima (a neretko i sa većim uspehom od većine drugih) uspeva da s lakoćom potiskuje i nadjačava mračnu stranu svoje ličnosti nastojeći na pozitivnom i optimističnom načinu razmišljanja i ispoljavanjem svoje zabavne i opuštene prirode koja ipak može izroniti na površinu isijavajući toplinom, blistavim optimizmom, šarmom i radošću. Onda kada je dobrog raspoloženja to se vrlo često može jasno uočiti što oslikava i njen šarmirajući raskopčani osmeh na licu koji predstavlja njen dar i njen moćan adut jer joj neretko daje snagu, moć i otvara joj vrata sreće i uspeha na mnogim životnim poljima.

Dakle, u brojnim trenucima se lako može uočiti spontani osmeh na licu ove ličnosti koji privlači veću pažnju a poznato je da je smeh izvor radosti koji označava bezbrižnost, opuštenost, sreću, zadovoljstvo i sigurnost i da ga najviše koriste upravo oni koji su puni života, elana i entuzijazma. Johan Volfgang Gete je napisao: "Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh." Za ovu individuu je, dakle, često karakteristično da teži ka prevazilaženju nekih eventualnih negativnih osobina kao i to da gaji pozitivan i optimističan stav prema životu pa će u skladu sa tim nastojati da stvarima u životu često pristupa i sa osmehom na licu želeći da pokaže svima kako svetlost nadjačava i pobeđuje tamu.

Osmeh

Praktikujući pristup prilaženja drugim ljudima sa osmehom na licu u mnogim prilikama će smatrati (i priželjkivati) da će posredstvom osmeha nailaziti na privlačenje centralne pažnje, uzvraćanje ljubaznosti, uspostavljanje poverenja i lakše dobijanje onoga što želi. Dakle, u mnogim prilikama će nastojati da na ljubazan, srdačan način uspostavlja interakciju u interpersonalnim odnosima praktikujući otvoren, prijateljski nastup i toplu komunikaciju.

Ponekad na površinu, međutim, može isplivati i skrivena želja za skretanjem i znatno veće pažnje na sebe usled čega će se dešavati da ova ličnost od drugih osoba (sa kojima dolazi u interakciju) želi da pravi svoju publiku. Predstavljajući sebe i dešavanja iz sopstvenog života na suviše dramski i glamurozan način potajno će priželjkivati da učesnici u razgovoru sa njom (bez obzira na to da li su upućeni u događanja iz njenog života na površan način ili, pak, detaljnije) budu maksimalno uključeni u teme razgovora koje se tiču stvari iz njenog ličnog života, da joj, u zavisnosti od trenutnih dešavanja i u skladu sa trenutnim okolnostima, aplaudiraju, saosećaju sa njom, pružaju moralnu podršku, navijaju za nju tj. da uvek budu na njenoj strani.

U nekim situacijama pretendovaće i na to da neke osobe koje su uključene u njen život budu ubeđene da nekritički prihvataju da budu na njenoj strani čak i onda kada za neke stvari i stavove nije sasvim jasno da li je ili nije u pravu. Uzrok takvih očekivanja mogao bi se lako nalaziti i u njenoj većoj želji da situaciju drži pod svojom kontrolom tj. da situacijom vlada i/ili da dobija veću podršku kroz komunikaciju pa lako može ostavljati utisak nekakve želje za manipulacijom i onda kada zapravo samo očekuje da joj drugi aplaudiraju.

Ipak, u najvećem broju situacija ova ličnost kao da (dakle, figurativno, u prenesenom smislu) svojim prisustvom unosi svetlost i toplinu gde god da se pojavi isijavajući blještavim i toplim sjajem poput Sunca što plamteći na nebu isijava zlatne zrake čineći da blještavi sjaj ove ličnosti bude takoreći "hipnotišući" u pozitivnom smislu te reči jer kao da poseduje nekakvu skrivenu moć privlačenja drugih osoba ka njoj, da joj se pridruže, da joj pruže podršku, da postanu njeni verni poštovaoci ili fanovi, da joj jasno iskazuju poštovanje i da joj se dive.

Lilit (Crni Mesec) u Lavu neretko otkriva i skrivenu želju za većom moći posredstvom koje bi se mogla ostvariti i iskonska žudnja za glamurom, prestižom i luksuzom koji zatim, mogu obezbediti i javljanje osećaja da se život živi u potpunosti i punim plućima. Dakle, često naglašena želja za dostizanjem veće moći (kroz uticaj u društvu) se ovde označava kao sredstvo za ostvarenje većeg bogatstva u finansijskom i materijalnom pogledu koje bi zatim, omogućavajući uživanje u blagostanju ili uživanje u luksuznom stilu života dovelo i do mogućeg lakšeg dostizanja osećaja snažnijeg unutrašnjeg ispunjenja duše srećom i spokojstvom.

Skrivena fantazija na polju ljubavi joj je da u ljubavnom odnosu sa voljenom osobom voli sebe da zamišlja na glumački način, želeći da, s vremena na vreme preuzima i da igra različite uloge u svom ljubavnom odnosu u želji za ispunjenjem fantazije o sopstvenom ljubavnom životu koji bi bio nalik na uzbudljive ljubavne priče kakve se mogu videti gotovo samo na filmu.

Dok se tako igra ulazeći u datu ulogu, oslobađa joj se ogromna strastvena energija koja je u ljubavnom odnosu čini veoma poželjnom (odnosno i poželjnijom nego bez tog faktora), zanimljivijom, maštovitijom i koja neretko dovodi do doživljavanja veoma uzbudljivog i nezaboravnog ljubavnog iskustva što svakako predstavlja element koji je na ljubavnom planu u nekim situacijama može učiniti i znatno privlačnijom (mada su ove individue u ljubavi i inače često magnetično privlačne a po čemu se od drugih itekako mogu izdvajati).

Sunce koje namiguje

Kada je reč o ljubavnim igricama, voli da koketira svojim šarmantnim osmehom, namigivanjem upućujući otvoren i smeo poziv na ljubavnu igru direktnim i energičnim nastupom prilikom zavođenja u ljubavi. Naravno, u brojnim situacijama (a pogotovo onda kada postoje takvi navedeni elementi ponašanja: osmehivanje, namigivanje itd.) dolazi do ostavljanja utiska zavođenja i onda kada nema takve želje ni takve namere. Što se tiče zavođenja u ljubavi, imaće podjednaku želju za tim bez obzira na to da li zavodi nekoga ko samo predstavlja predmet njene ljubavne požude ukoliko još uvek nije u ljubavnoj vezi sa njim a to bi želela ili je u pitanju voljena osoba sa kojom je već otpočela ljubavnu romansu i/ili sa kojom je već u dužoj ljubavnoj vezi ili u braku jer će želeti da nanovo zavodi voljenu osobu sa kojom je već u realizovanoj ljubavnoj vezi kako bi ljubav održavala uzbudljivom i strastvenom duže vremena.

Od voljene osobe će najčešće imati velika očekivanja, pa će u skladu sa tim želeti da je osoba sa kojom je u ljubavnoj vezi gotovo neprestano obasipa pažnjom i da joj laska, tražiće neretko potvrde ljubavi (moguće i na svakodnevnom nivou) ili kraljevski tretman i podudarnost stavova po pitanju shvatanja ljubavi i ljubavnih odnosa želeći da i voljena osoba u znatnoj meri učestvuje u sprovođenju u delo njenih ljubavnih fantazija koje se odnose na kreiranje maštovitog scenarija za igranje uloga na zadatu temu u ljubavnom odnosu u datom trenutku.

Kada je reč o ljubavnim fantazijama, interesantno je spomenuti i da se kod nekih individua sa položajem Lilita u Lavu može uočiti i postojanje skrivenije želje za fotografisanjem i snimanjem ljubavnog čina što ova ličnost može u dogovoru zajedno sa onim sa kojim je u ljubavnoj vezi zaista i sprovoditi u delo u zavisnosti od toga da li će se i ta druga strana sa tim predlogom složiti tj. u zavisnosti od toga da li će kod druge strane (dakle, kod onoga sa kojim je u ljubavnoj vezi) naići na odobravanje ili na izričito odbijanje.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE