Lilit u Ribama - zavodljiva pesma sirene

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Lilit u Ribama simbolično predstavlja sirenu, mitološko biće tirkizne boje poznato po izgledu žene ribe prekrasne i izuzetne lepote. Sirena je morska vila i misteriozna nimfa dobro poznata po očaravajućem i neodoljivom zvuku svoje pesme. Prema mitološkom tumačenju, magična i zavodljiva pesma sirene namamljuje mornare i odvlači im pažnju koji zatim, vođeni njenom fatalnom pesmom doživljavaju brodolome ploveći prema liticama opasnih stena.

Čuvena je pesma o sireni "Lorelaj" nemačkog pesnika romantičara Hajnriha Hajnea:

Ne znam otkud seta moja,
Zašto sam tužan ja,
Davnašnja priča to je,
Koja mi mira ne da.

Sumrak je, Rajna teče bistra
Kroz mirisni lepi kraj,
A vrhom brega još se blista
Večernji sunca sjaj.

Tamo prekrasna sedi deva,
Čudnovatost njen je kras,
Zlatno je ruho zaodeva,
Zlatna je njena vlas.

Zlatnim češljem češlja kose,
I slatki peva poj,
Čarima dušu svu zanese,
Glasom u pesmi toj.

Obuzet lepotom pesme njene,
Ribar u čamcu svom,
Ne gleda vrtlog niti stene,
Sav je opčinjen njom.

U ponoć val će oboriti,
I njega i čunj taj,
A za to s pesmom kriva
biće zanosna Lorelaj.

Sirena
Image by Stefan Keller

Lilit u Ribama figurativno predstavljajući sirenu, uz naglašeni zavodljivi šarm ove ličnosti, posredno otkriva okeansku dušu, sentimentalno romantičnu, suptilnu i moguću hipersenzitivnu prirodu čija duša je nalik na okean emocija. Poput sirene koja zavodljivom pesmom privlači mornare k sebi, ovu ličnost na polju ljubavi najčešće krasi neodoljivo zavodljivi šarm kojim uspeva da s lakoćom očarava onoga koga u ljubavi poželi.

Međutim, vođena skrivenim željama i fantazijama o ostvarenju magične ljubavi iz snova, u mislima će je često pratiti i snažniji utisak da neka zla kob (možda karmički dug iz prošlosti) kao da ne dopušta da u potpunosti ostvari takvu ljubav kakvu priželjkuje, pa će se zbog toga često i povlačiti u svoj unutrašnji svet, skrivajući svoje najdublje želje i fantazije, plivajući usamljena u vodama svojih osećanja i maštajući o tome da "postane jedno sa razigranim talasom, duša okeana", živahna, lepršava, spokojna i slobodna.

Njeno kraljevstvo je, dakle, vodeno prostranstvo (naglašena osećajnost) a brojne želje su usmerene ka nastojanju na što boljem ovladavanju ovim kraljevstvom. Zajedno sa tim, prisutna je i težnja za ostvarenjem magične tj. idealne i bajkovite ljubavi koja bi mogla pružiti osećaj veće emotivne sigurnosti kao i znatno lakše prevazilaženje mnogih izazova koji se odnose na pronalaženje načina za življenje u svetu svakidašnjice.

I pri samoj pomisli na otelovljenje takve idealne ljubavi o kojoj sanja i mašta, aktiviraće joj se osećanje neizmerne ushićenosti i radosti jer bi pomoću takve realizovane ljubavi (kakvu priželjkuje) mogla znatno veštije plivati po nepreglednom prostranstvu morskih širina i uranjati u "okeanske" dubine emocija, pa bi to ujedno moglo doprineti i ispunjenju želje i sna ove okeanske duše koja vapi i čezne za doživljavanjem osećaja veće slobode/oslobođenosti, snažnijeg zadovoljstva i za dostizanjem osećanja trajnije sreće, koji se prevashodno mogu aktivirati putem ostvarenja tzv. magične ljubavi iz snova.

Zavodljiva pesma sirene delovaće tragično na većinu onih koji je slušaju pa se iz tog razloga ova sirena tako često i zatvara u sebe, introvertnije je prirode i za druge često predstavlja enigmu, možda upravo zbog straha od povređivanja osećanja onima koji postanu predmet interesovanja njenih ljubavnih želja a previše joj se približe, jer između ostalog može imati snažniji utisak da u ljubavi donosi nesreću onome sa kojim je u ljubavnoj vezi, pa otuda i ovakav mugući strah od dubljeg vezivanja na polju ljubavi.

Neretko se dešava i da, onda kada odluči da dopusti nekome da uđe u njen život, da uplovi u njeno vodeno kraljevstvo, da nedugo nakon toga takoreći preplaši tu osobu sa kojom je u ljubavnoj vezi, izražavanjem svojih ljubavnih emocija (a ponajviše požudne strastvenosti) na hiperbolistički način.

Zapravo, radi se o tome da slušanje umilne melodije njene pesme može u celosti odslušati samo neko ko dokaže da joj može pružiti bezuslovnu ljubav o kojoj sanja, a koja bi, dakle, trebalo da bude sveobuhvatna, idealna i bajkovita ljubav a mnogi ipak neće pokazati dovoljno spremnosti na to. To naravno ne znači da će odbaciti svoj san o idealnoj ljubavi, jer će maštovita priroda njene ličnosti težiti ka pronalaženju kreativnih rešenja za prevazilaženje ograničavajuće stvarnosti i iz tog razloga jer će smatrati da želje nije uspeo da ostvari prvenstveno onaj ko želje nije ni imao.

Na polju ljubavi će čeznuti za spajanjem sa onim ko na ljubav (a i na sam život) gleda iz šireg ugla, čiji je um otvoren, radoznao i maštovit i koji će pokazati entuzijazam da zajedno sa njom krene u potragu za otkrivanjem nekog sasvim novog okeana a novi okean će moći da otkrije samo onaj ko ima hrabrosti da "izgubi iz vida obalu".

Mašta je neiscrpan izvor inspiracije koja daje krila želji, a magičnu ljubav iz snova želeće da ostvari na način da u isti mah bude i imanentna (stvarna, postojeća, shvatljiva čulima) i transcendentna (natčulna, shvatljiva umom) težeći, dakle, da u njoj uživa i telom i dušom, u čulnim oblicima ljubavi a i dubljim povezivanjem na duhovnom nivou sa voljenom osobom u ljubavnom odnosu.

Lilit (crni Mesec) u Ribama neretko ukazuje na to da ova individua po pitanju emotivne sfere života ima hipersenzitivnu percepciju situacije na polju ljubavi pri čemu se akcenat stavlja i na suštastvenu karakteristiku koju reprezentuje epitet neprilagođenosti koji tako često ide uz nju. Egzistirajući neprilagođena, predajući se seti, u svom svetu mašte i snova ipak će, dakle, ponekad čeznuti i za obalom, s željom da istraži i kopno ne bi li pokušala da pomiri u sebi, mostom poveže u sebi, uzburkani okean emocija sa čvrstim tlom po kojem se može koračati sigurno i stabilno, jer njen san o ostvarenju ljubavi kakvu priželjkuje najčešće se može ostvariti putem dostizanja emocionalne zrelosti duha a do čega se obično znatno lakše može doći i onda kada se obitava na čvrstom tlu, dakle, ne samo u snu, već i na javi.

Lilit u Ribama često ukazuje i na naglašenu empatiju pomoću koje se ova individua pokazuje jako sposobnom za uživljavanje u tuđe situacije što joj, dakle, može omogućavati i dobro razumevanje tuđe patnje, nepravdi, nesreće, bola i tuge pa se može reći da će u nekom pogledu osećati i svetsku bol (veltšmerc) a naročito će dobro razumeti osećanje neshvaćenosti od strane okoline i društva jer će se i sama više puta u životu osećati upravo tako.

Svoja najdublja i najsuptilnija osećanja nastojaće da izražava i na neke vrlo kreativne i imaginativne načine a mnoge ličnosti sa ovom pozicijom Lilita u natalnoj karti pokazaće i da poseduju talenat za umetnost, prevashodno dar za muzikalnost ali, takođe i za poeziju/pesništvo.

Kada je u pitanju interesovanje za umetničko stvaralaštvo, u skladu sa sopstvenim senzibilitetom, umetnička stremljenja ove ličnosti će u dubini duše biti intendirana i u pravcu romantizma u umetnosti u kojem poetski subjektivizam zauzima centralno mesto što zapravo znači da će ovo biće nastojati da putem pisanja pesama izražava i dočarava svoj lični unutrašnji svet služeći se prvenstveno svojom maštom kao primarnim izvorom svog umetničkog nadahnuća.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE