Jupiter u 4. kući - luksuzan porodični život

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Jupiter 4. kući neretko ukazuje na razboritu, ambicioznu, brižljivu, velikodušnu i saosećajnu ličnost privrženu porodici. Uočljiva je naglašenija potreba za emotivnom sigurnošću koju može pružiti porodica i toplina porodičnog doma. Takođe, u mnogim situacijama je naglašen i preterani zaštitnički odnos prema članovima porodice a i potreba da se o njima brine, da im se pruža odgovarajuća nega i zaštita i da im se ugađa.

Dakle, može se reći da porodica zauzima centralno mesto u životu ove individue i mnoga stremljenja su usmerena u pravcu postizanja i održanja skladnih porodičnih odnosa. Prisutna su i nastojanja na ulaganju dosta truda, vremena, novca i mnogih drugih raspoloživih sredstava u opremanje porodičnog doma koji se zamišlja kao udobno, komforno i luksuzno mesto za boravak koje istovremeno odiše i toplinom i sigurnošću.

Položaj Jupitera u četvrtoj kući koja je vodena i angularna (ugaona) kuća daje snažne indicije za vođenje luksuznog porodičnog života kao i za prisutnu sposobnost da se od porodičnog doma napravi oaza mira, izobilja i spokojstva u kojoj će i članovima porodice biti veoma ugodno, prijatno i komforno. Luksuzan porodični život podrazumeva i češća zajednička putovanja na duže egzotične destinacije, luksuzan i raskošan enterijer porodične kuće/stana i posedovanje skupih brendiranih stvari, skupocene pokretne i nepokretne imovine, itd.

Mnoge osobe sa ovom pozicijom Jupitera poseduju i naglašen potencijal za dobijanje većeg nasledstva. Neretko je prisutno i veće interesovanje za posedovanjem većeg broja nekretnina i za trgovinom nekretninama što može biti naročito uočljivo u zrelijem i poznijem životnom dobu.

Ova individua će imati izraženiji poriv da tokom života stekne (zaradi) veće materijalno bogatstvo želeći da po broju stečenih nekretnina i vrednih stvari prevaziđe i nadmaši svoje pretke.

Inače, prema svojim precima, domovini, korenima i tradiciji se odnosi sa punim poštovanjem smatrajući sebe čuvarem porodičnih vrednosti. U mnogim životnim situacijama je uočljiv i jak uticaj roditelja na shvatanje životnih vrednosti i na moralno postupanje. Sloboda i pravda su vrednosni ideali koji se nalaze na samom vrhu hijerarhijske vrednosne lestvice i postupci u životu ove individue su u najvećoj meri motivisani težnjama za ostvarenjem tih ideala.

Kada su u pitanju porodični odnosi ovo je neretko u pitanju vrlo blaga i tolerantna ličnost puna empatije i razumevanja koja će se truditi da svojim bližnjima predstavlja podršku. Sa članovima šire familije nastojaće da izgrađuje što korektniji odnos ali dešavaće se da ponekad obeća i nešto što ne može da ispuni.

Jupiter u četvrtom polju neretko ukazuje na to da osoba potiče iz vrlo uticajne i ugledne porodice i da poseduje naglašen potencijal za osvajanje značajne rukovodeće pozicije na poslovnoj lestvici koja podrazumeva i neku visoku funkciju i jači društveni uticaj. Međutim, bez obzira na to, najveće životno ispunjenje joj dolazi kroz porodicu odnosno, osećanje sreće se u najvećoj meri aktivira onda kada dođe do nekog napretka i uspeha u porodici - tada oseća najveću životnu satisfakciju a zatim znatno lakše dolazi do dostizanja prosperiteta i na mnogim drugim životnim poljima.

Za ovu indivuduu je karakteristično i to da može biti u većoj meri zainteresovana za proučavanje prošlosti tako da u predmet njenih interesovanja veoma lako mogu spadati arheologija, paleontologija, istorija i kolekcionarstvo.

Pogled na život i pristup stvarima u životu najčešće je vrlo pozitivan i optimističan uz prisutnu veru u bolje sutra i u pozitivan ishod budućih događaja.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE