Tranziti Jupitera (1. deo)

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Ovde se možete upoznati sa tranzitima Jupitera, možete pročitati o tranzitima Jupitera i Sunca, Jupitera i Meseca, Jupitera i Merkura, Jupitera i Venere, Jupitera i Marsa.

Jupiter

JUPITER I NATALNO SUNCE

Jupiter konjunkcija Sunce - ovaj tranzit prevashodno nagoveštava porast lične snage, jačanje volje i samopouzdanja, bolje prepoznavanje šansi koje se pružaju kao i lakše pronalaženje putanje koja vodi do izvora sreće. Tokom trajanja ovog tranzita tipično je nastojanje na optimističnom pogledu na život i širenje optimizma u svom okruženju. Osoba izražava i prikazuje sebe i svoje kvalitete na ponosan, dostojanstven i ekstravagantan način. Prisutna je težnja ka pozitivnom razmišljanju uz postojanje ogromne vere i nade u postizanje uspeha. Mnogi kvaliteti i sposobnosti lakše dolaze do boljeg izražaja što može biti od posebnog značaja i za ostavljanje pozitivnog utiska na ljude iz okruženja. Takođe, ovaj period treba iskoristiti i za širenje vidika.

Jupiter sekstil Sunce - ovaj tranzit neretko potpomaže pružanje prilika za efikasnije iskorišćenje potencijala na finansijskom planu tako da ovaj period nagoveštava naglašene mogućnosti za veći priliv novca. Takođe, tokom ovog tranzita karakteristično je i "buđenje" želje za pojačanim zadovoljstvima na polju ljubavi tako da se u ovom periodu može lako promeniti i ljubavni status, "rađanjem" neke nove, velike ljubavi...

Jupiter kvadrat Sunce - vreme trajanja ovog tranzita može obeležavati postojanje izrazite opasnosti od javljanja snažnijeg osećaja preterane obeshrabrenosti, nemotivisanosti, neraspoloženja... Osoba može imati i konstantan utisak da joj neke prilike i šanse za malo izmiču i da nikako ne može da ih ugrabi za sebe kako bi konačno osetila boljitak i sreću. Umesto nastojanja na traženju konkretnih rešenja za probleme, u ovom periodu može biti prisutno pasivno odnošenje prema problemima i potreba za preteranim dramatizovanjem lične situacije čime se ne može postići popravljanje stvari i ostvarenje sreće.

Jupiter trigon Sunce - ovaj period često obeležava pružanje "zlatnih" prilika i šansi prevashodno na planu ličnog usavršavanja znanja, vrlina i širenja sopstvenih horizonata saznanja kao i sticanja novih, umnih sposobnosti (intelektualnih i duhovnih) što može doprineti i naglom porastu ličnog zadovoljstva postignutim uspesima i sopstvenim životom u celosti. Tokom trajanja ovog tranzita često može biti naglašen rast optimizma, vedrine, blagostanja, samopouzdanja, vere, hrabrosti, produktivnosti...

Jupiter opozicija Sunce - ovaj tranzit neretko donosi priliku za preispitivanje sopstvenih misli, osećanja, mogućnosti, stavova, verovanja i nadanja. U ovom periodu lako može doći i do stvaranja pogrešnog utiska, do neispunjavanja obećanja koje osoba sama sebi daje kao i do postavljanja prevelikih uslova, zahteva i ciljeva koji se usled nerealnijih očekivanja mogu teže realizovati na odgovarajući način.

JUPITER I NATALNI MESEC

Jupiter konjunkcija Mesec - trajanje ovog tranzita neretko obeležava pojačana težnja za slobodnim, otvorenim i opuštenim ispoljavanjem svog emocionalnog stanja, osećanja, misli, ideja, potreba, stavova i svega onoga što je osobi na duši. Na ljubavnom planu može biti karakteristična i pojačana osetljivost kao i želja za nežnim i romantičnim izlivima ljubavi.

Jupiter sekstil Mesec - ovaj tranzit potpomaže postizanje skladnih porodičnih odnosa kao i lakše ostvarenje sreće i zadovoljstva situacijom na emotivnom planu.

Jupiter kvadrat Mesec - tokom trajanja ovog tranzita mnoga stremljenja i planovi koji se odnose na sticanje veće količine novca i/ili na uvećanje bogatstva, u ovom periodu mogu lako biti usporena usled prenaglašene emocionalnosti koja donosi preterana reagovanja, impulsivnost i ishitrene i pogrešne odluke. Ovaj period može doneti i izraženiju opasnost od snažnijeg emotivnog udaljavanja u ljubavnom odnosu usled pojačane želje za nekim novim uzbuđenjima i avanturama na polju ljubavi kao i za ostvarenjem veće slobode na ovom životnom polju. Usamljenima preti opasnost od ostavljanja utiska preterane neozbiljnosti, nedovoljne posvećenosti i nedovoljne brižljivosti kao i od ostavljanja utiska nespremnosti na adekvatno obavezivanje u ljubavnoj vezi.
Na polju obrazovanja, pod uticajem ovog tranzita može biti prisutna opasnost od smanjene efikasnosti i od smanjene marljivosti prilikom učenja usled učestalijih razmišljanja o svojim osećanjima što lako dovodi i do pada koncentracije.

Jupiter trigon Mesec - ovaj tranzit neretko podstiče šarmantnost, vedrinu, nežnost, suptilne nežne emocije i brižljivu posvećenost što može uticati na ostavljanje vrlo pozitivnog utiska u društvenom životu a ponajviše na polju ljubavi. U ovom periodu se pod uticajem dubokih ljubavnih emocija otvaraju i neki novi vidici čime život individue obogaćen u duševnom pogledu neretko zadobija novu uzvišenu dimenziju.

Jupiter opozicija Mesec - tokom trajanja ovog tranzita neretko se dešava da se filozofski nastrojen um sukobljava osećanjima koje smatra površnim što lako dovodi do narušavanja unutrašnje harmonije i blagostanja na mnogim životnim poljima. Ovaj period nagoveštava i moguće javljanje problema sa zakonom usled opasnosti od upadanja u problematične situacije u kojima je individua isključivo vođena pogrešnom intuicijom i pogrešnom procenom.

JUPITER I NATALNI MERKUR

Jupiter konjunkcija Merkur - ovaj tranzit u najvećoj meri podstiče širenje intelektualnih i duhovnih sposobnosti. Dakle, prevashodno se odnosi na želju za uvećanjem znanja u cilju usavršavanja intelekta što doprinosi osećaju većeg ličnog ispunjenja, zadovoljstva i sreće kao i ostvarenju prosperiteta na mnogim životnim poljima. Ovaj tranzit u mnogim situacijama pospešuje nastojanja na mudrijem izražavanju misli, ideja i stavova tako da se ličnost može lakše predstaviti u boljem svetlu. U međuljudskim odnosima su naglašene mogućnosti ostvarenja otvorene, slobodne i konstruktivne komunikacije koja je često na višem nivou razumevanja.

Jupiter sekstil Merkur - ovaj tranzit neretko obezbeđuje ekspanzivan rast kognitivnih sposobnosti. Može biti naročito darodavan učenicima i studentima jer može doprineti i uvećanju srećnih okolnosti i lakšem postizanju uspeha u bitnim momentima kada je u pitanju polje obrazovanja. Takođe, ovaj period može biti vrlo plodonosan i za intelektualne aktivnosti koje uključuju pisanje i retoričke veštine.

Jupiter kvadrat Merkur - za vreme trajanja ovog tranzita može biti prisutnija opasnost od veće lenjosti koja može dovesti do stagniranja, najčešće usled preteranog oslanjanja na sreću i premalog ulaganja u proširivanje znanja i/ili u usavršavanje sposobnosti. Ovaj tranzit može doneti i opasnost od ulaska u žustrije rasprave i svađe koje se tiču pravnih pitanja.

Jupiter trigon Merkur - trajanje ovog tranzita neretko obeležava javljanje potrebe za novim intelektualnim izazovima koji uključuju veći mentalni napor. Ličnost u ovom periodu može osećati veće lično ispunjenje i zadovoljstvo u bavljenju intelektualnim ili duhovnim aktivnostima.

Jupiter opozicija Merkur - za ovaj period može biti karakterističan preterani i često neopravdani optimizam kada osoba može smatrati da će s lakoćom izaći na kraj sa brojnim poteškoćama bez dovoljne spremnosti na preduzimanje potrebnih koraka i vođena mišlju da će sreća i uspeh uprkos svemu "pasti s neba".

JUPITER I NATALNA VENERA

Jupiter konjunkcija Venera - ovaj tranzit smatra se vrlo poželjnim i darodavnim jer trajanje ovog perioda neretko obeležava ekspanzivan porast osećanja većeg ličnog zadovoljstva, sreće i ispunjenosti na mnogim životnim poljima. U ljubavi mogu biti znatno uočljivija nastojanja na otvorenom ispoljavanju nežnih i tananih emocija što može u velikoj meri ubrzati proces pozitivnog toka dešavanja na ovom životnom polju. Naime, osoba u ovom periodu može lakše privlačiti sreću u ljubavi. U ovom periodu budi se potreba za uživanjem, želja za slobodnim ispoljavanjem ljubavne/seksualne strasti odnosno za učestalijim doživljavanjem zadovoljstava u čulnim nasladama ljubavi.
Na finansijskom planu, tokom trajanja ovog perioda, finansijska situacija može imati i znatno veće šanse da se popravi jer ovaj period može doneti nove prilike za uvećanje zarade i za ostvarenje prosperiteta na polju finansija. Dodatno, ovaj tranzit budi "estetsko čulo" u čoveku i rađa pojačanu potrebu za uživanjem u lepotama, kako prirodnim tako i u lepotama umetnosti.

Jupiter sekstil Venera - ovaj tranzit u mnogim situacijama potpomaže nastojanja na kreiranju planova za uvećanje zarade pa se tokom ovog perioda dešava da individua lakše ostvaruje uspehe na finansijskom planu (naročito kada su u pitanju poslovi/delatnosti koje uključuju i kreativnost u radu). Dodatno, ovaj tranzit može biti "zadužen" i za početak rađanja velike ljubavi koja može pružiti nova uzbuđenja i kompletna ljubavna zadovoljstva kako na mentalnom i duhovnom nivou tako i na seksualnom nivou.

Jupiter kvadrat Venera - u toku trajanja ovog tranzita može biti prisutnija opasnost od javljanja snažnijeg osećaja nezadovoljstva situacijom na ljubavnom planu. Moguća su znatno veća očekivanja u ovom periodu što može lako doprinositi i javljanju većih razočarenja usled mogućih neispunjenih očekivanja.

Jupiter trigon Venera - ovaj tranzit podstiče želju za uzbudljivijim dešavanjima na ljubavnom planu i neretko pruža šansu za ulazak u novu strastvenu ljubavnu avanturu.

Jupiter opozicija Venera - tokom trajanja ovog tranzita izvesnije je javljanje snažnijeg poriva za trošenjem novca na neke luksuzne stvari što može lako dovesti i do manjeg zadovoljstva novčanom situacijom, usled neadekvatne procene prioriteta prilikom kupovine.

JUPITER I NATALNI MARS

Jupiter konjunkcija Mars - ovo može biti vrlo plodonosan period koji podstiče na akciju pojačavajući energičnost, hrabrost, strastvenost i entuzijazam prilikom započinjanja mnogih aktivnosti i prilikom ispunjavanja obaveza. U ovom periodu samopouzdanje raste i širi se optimizam a mogu biti uvećane šanse i za ostvarenje napretka na poslovnom planu u smislu javljanja novih mogućnosti za bolje plaćeni posao i/ili za napredovanje na poslovnoj lestvici.

Jupiter sekstil Mars - ovaj tranzit potpomaže brže ostvarenje želja na finansijskom i seksualnom planu tako da ličnost u ovom periodu prevashodno može osećati veće zadovoljstvo dešavanjima na ovim životnim poljima.

Jupiter kvadrat Mars - ovaj period neretko iziskuje znatno veću spremnost na lično usavršavanje i poboljšanje pristupa u društvenim odnosima jer ovaj tranzit može doneti veću opasnost od ostavljanja pogrešnog utiska na druge i prouzrokovati snažniji osećaj nezadovoljstva sobom i svojim odnosom sa okolinom.

Jupiter trigon Mars - tokom trajanja ovog tranzita neretko je naglašeno pružanje šansi za novi ljubavni početak ili za novu ljubavnu sreću kao i za ostvarenje uspeha i prosperiteta na poslovnom planu.

Jupiter opozicija Mars - za ovaj period može biti karakteristična izraženija opasnost od ulaska u sukobe sa osobama iz okruženja pa je od naročito velikog značaja nastojanje na izbegavanju agresivnog ponašanja.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE