Retrogradni Jupiter

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Jupiter Jupiter simbolizuje i predstavlja sreću, izobilje, prilike, edukaciju, putovanja, optimizam, pozitivan životni stav, filozofiju...

Jupiter je retrogradan približno četiri meseca godišnje. Retrogradnost planeta je prividno kretanje planeta unazad.

Retrogradni Jupiter u natalnoj karti, uz ukazivanje na moguće češće komplikacije, donosi i brojne šanse i mogućnosti. Retrogradni Jupiter u natalnoj karti ukazuje na to da osoba može imati veoma bogat unutrašnji život i može biti privučenija razmišljanju o svetu na dublji način nastojeći da bolje pronikne u suštinu stvarnosti pa osoba može biti privučenija filozofijom, religijom ili promišljanju o tajnama univerzuma. Sa retrogradnim Jupiterom u natalnoj karti osoba može biti privučenija da i o nekim svakodnevnim i običnim stvarima razmišlja na jedan svoj dublji ili širi način, može, takođe, biti podstaknuta i da bude kovač svoje sreće tj da ne čeka da se prilike za ostvarenje uspeha same odnekud pojave već da na neki način doprinese stvaranju takvih prilika. Ukazuje i na naglašenije mogućnosti za bolji uvid u stvarni značaj nekih prividno beznačajnih ili prividno manje značajnih stvari. Takodje, osoba može često biti spremna da svoja očekivanja zadrži u granicama realnog i da zbog toga ume da ceni svoja dostignuća i postignute uspehe. Ponekad se može dešavati i da osoba ima snažniji osećaj sumnje u realnu zasluženost nekih svojih uspeha pa može povremeno ostavljati utisak nesigurnosti.

Retrogradni Jupiter se neretko nalazi u natalnoj karti osoba sa neobično izraženom inteligencijom ali se može dešavati i da takve osobe ne budu zainteresovane za postizanje većeg uspeha u formalnom obrazovanju, međutim, njihova inteligencija može i pored toga snažno zablistati.

Retrogradnost planeta je često generalno suviše ozloglašena, medjutim, kada je retrogradni Jupiter dobro aspektovan nagoveštava dobre mogućnosti za postizanje većeg uspeha i većeg zadovoljstva finansijskim stanjem i poslovnim uspesima, u nekim slučajevima čak može u velikoj meri olakšati sticanje većeg bogatstva ili drugih ličnih želja i životnih planova čije ostvarenje zaista može usrećiti osobu. Uz povoljne aspekte neretko ukazuje i na puno prijatnih uzbuđenja u životu kao i na moguća brojna putovanja na daleke, zanimljive ili egzotične lokacije.

Ukoliko je, međutim, retrogradni Jupiter loše aspektovan u natalnoj karti to može olakšati javljanje brojnih problema na poslovno-finansijskom planu pa u tom slučaju postoji izraženija opasnost od nekih neadekvatnih postupaka koji bi mogli lako doneti probleme, štetu i neprijatnosti (kao što je to na primer prekomernije i neracionalnije zaduživanje koje bi lako moglo u velikoj meri destabilizovati finansijsko stanje i finansijsku stabilnost). Osoba može biti sklonija i ulasku u neke suvišne rizike koji bi se neretko mogli bitno negativno odraziti na finansije, posao i uopšte na materijalnu sigurnost. Loše aspektovan retrogradni Jupiter donosi i brojne neprijatnosti na putovanjima.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE