Karma i Mesečevi Čvorovi

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Mesečevi Čvorovi ispoljavaju svoj uticaj na kuće i znake u kojima se nalaze, kao i na planete sa kojima grade dobre ili loše aspekte. Najznačajniji uticaj imaju konjunkcije jer nam otkrivaju šta je to što možemo učiniti kako bi poboljšali svoju sudbinu, ali nam otkrivaju i neke stvari koje su prosto predodredjene i neminovne pojedincu. Osim konjunkcija, važnu ulogu imaju i egzaktni i aplikacioni aspekti. Takodje, Mesečevi Čvorovi imaju važnu ulogu i pri tumačenju uporednih ljubavnih horoskopa.

Sunce u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Sunce u konjunkciji sa Južnim Čvorom ukazuje na to da je ova osoba u prošloj inkarnaciji bila na vrlo uticajnom položaju u društvu i da je najverovatnije poticala iz imućne porodice. Ukoliko su aspekti Južnog Čvora i Sunca sa drugim planetama loši to je pokazatelj loše karme koja se ogleda u tome što je ova osoba volela da se ponaša bahato ili nadmeno ili da na neki način gospodari drugima. Takva vrsta egoizma se nesvesno provlači i u životu ove osobe u sadašnjosti usled čega može trpeti posledice.

Sunce u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Sunce u konjunkciji sa Severnim Čvorom govori da ova osoba u prošloj inkarnaciji ponekad nije bila najodgovornija prema nekim dužnostima i važnim obavezama, tako da joj se u ovoj inkarnaciji može dogoditi da drugi ljudi često ne ispunjavaju obećanja koja joj daju. Ukoliko su aspekti Sunca i Severenog Čvora sa drugim planetama loši, ovu osobu može tokom života stalno pratiti nezadovoljstvo kada je u pitanju njen poslovni status.

Mesec u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Mesec u konjunkciji sa Južnim Čvorom označava odredjenu vrstu senzitivnosti koju ova osoba nosi iz prošle inkarnacije i ne može je tako lako izbaciti iz sebe. Ova preosetljivost se odnosi na neku teskobu i unutrašnji strah. Ova osoba ima utisak da joj ništa ne ide od ruke i da joj sreća stalno izmiče. Ukoliko su aspekti Južnog Čvora i Meseca sa drugim planetama dobri to neretko označava psihičko rasterećenje i veliku sreću u braku a i sa potomstvom.

Mesec u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Mesec u konjunkciji sa Severnim Čvorom ukazuje na to da je ova osoba u prošloj inkarnaciji najverovatnije imala dosta neprijatelja jer je bila na pogrešnoj strani tj. na strani ljudi koji joj nisu želeli dobro a kojima je ona slepo verovala. Zbog toga je bila otudjena od rodbine i pravih prijatelja tako da joj se u ovom životu može desiti da teže ostvaruje prava prijateljstva i da često doživljava razočarenja na tom polju. Medjutim, ukoliko su pak aspekti Meseca i Severnog Čvora sa drugim planetama harmonični ova osoba može očekivati dosta sreće u prijateljskim odnosima a naročito u porodičnim.

Merkur u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Merkur u konjunkcji sa Južnim Čvorom neretko ukazuje na osobu koja je iz prošle inkarnacije prenela bogat intelekt i vrlo svojstven način razmišljanja i poimanja stvari, tako da i u ovoj inkarnaciji razmišlja i deluje na sličan način. Za ovu osobu je karakteristično to da je više privučena društvenim naukama, a verovatno je da je u prošlom životu bila npr. pisac, predavač, sociolog... Takodje, ovaj aspekt ukazuje na to da je ova osoba u prošloj inkarnaciji bila vedra i mladolikog izgleda. Ova osoba ima dobre predispozicije za ostvarenje dobre satisfakcije na polju posla i karijere ukoliko Merkur i Južni Čvor sa drugim planetama grade odredjene harmonične aspekte. U tom slučaju ova osoba u ovoj inkarnaciji može očekivati veliki finansijski uspeh baveći se nekim intelektualnim poslom.

Merkur u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Merkur u konjunkcji sa Severnim Čvorom neretko ukazuje na osobu koja u ovoj inkarnaciji mora proći kroz mnoge duboke i korenite psihološke promene kako bi se vratila na pravi put. Dug koji nosi iz prošle inkarnacije vezuje se za porodicu i najbliže članove porodice. Ukoliko Merkur i Severni Čvor grade harmonične aspekte sa drugim planetama ovoj osobi se može odrediti misija koju može ispuniti kako bi joj u ovom životu krenulo na bolje na mnogim životnim poljima.

Venera u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Venera u konjunkciji sa Južnim Čvorom naglašava potrebu za ljubavlju jer je ova osoba u prošloj inkarnaciji bila zavodnica ili zavodnik. U ovoj inkarnaciji može trpeti posledice loše karme tako što može imati većih problema u ljubavi. Osim toga, osoba koja u svojoj natalnoj karti ima ovakav aspekt ima velike šanse da u ovom životu sreće osobe koje je napustila u prošloj inkarnaciji i da im životi stalno budu na razne načine isprepleteni. Ukoliko venera i Južni Čvor grade odredjene povoljne aspekte sa drugim planetama ove osobe u ovom životu mogu uspostaviti harmonične odnose i nastaviti tamo gde su nekada stale.

Venera u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Venera u konjunkciji sa Severnim Čvorom ukazuje na to da ukoliko Venera i severni Čvor sa drugim planetama grade odredjene povoljne aspekte, ova osoba ima šanse za ostvarenje većeg materijalnog bogatstva dok, ukoliko ovi aspekti nisu povoljni može očekivati može očekivati da teže samostalno dodje do materijalne sigurnosti i da stalno bude nekome na teretu. Osim toga, ukoliko su ovi aspekti loši to je neretko znak da ova osoba u brak ulazi zbog neke vrste koristi ili zbog snažne seksualne privlačnosti što može biti posledica loše karme.

Mars u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Mars u konjunkciji sa Južnim Čvorom ukazuje na osobu koja je u prošloj inkarnaciji na neki način bila svedok stradanja ili ratovanja ili je bila tesno povezana sa takvim dogadjajima, tako da postoji mogućnost da je u prošlom životu bila ratnik, vojskovodja, vitez ili sl. U sadašnjosti zbog toga može imati neki unutrašnji strah i nositi neku teskobu veći deo života. Takodje, ova osoba može imati nemirne snove u kojima sanja da je neko juri, pada sa litice ili vodi borbu u nekom ratu. Ukoliko Mars i Južni Čvor sa ostalim planetama grade nepovoljne aspekte to je neretko pokazatelj problema sa zdravljem (neretko sa seksualnim problemima).

Mars u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Mars u konjunkciji sa Severnim Čvorom ukazuje na osobu koja iz prošle inkarnacije nosi pozitivnu energiju i vitalnost što u sadašnjosti može iskoristiti ukoliko se posveti oblastima u kojima mogu doći do izražaja svi njeni potencijali. Ovaj aspekt ukoliko Mars i Severni Čvor sa odredjenim planetama ne grade nepovoljne aspekte ne ukazuje na prisustvo značajnijeg karmičkog duga već je pokazatelj dobre psihofizičke kondicije, energičnosti i optimizma dok ukoliko Mars i severni Čvor grade harmonične aspekte sa drugim planetama to je neretko pokazatelj dobrog zdravlja i izuzetno dugog života.

Jupiter u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Jupiter u konjunkciji sa Južnim Čvorom ukazuje na osobu koja iz prošle inkarnacije nosi veliku potrebu za nezavisnošću i slobodom mišljenja. U prošloj inkarnaciji ova osoba je često bila sputavana i borila se protiv nametnutog dogmatskog mišljenja. Ukoliko Jupiter i Južni Čvor grade harmonične aspekte sa odredjenim planetama ova osoba u sadašnjosti može postati uspešan predavač ili se može baviti nekom vrstom posla koji se vezuje za kulturu. Takodje, ovaj aspekt ukazuje i na izraženu religioznost kao i na ljubav i sklonost ka bavljenju filozofijom.

Jupiter u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Ovaj aspekt može biti jako dobar ukoliko su Jupiter i Severni Čvor u povoljnim odnosima sa odredjenim planetama jer daje dobre pravnike i advokate ali takodje i duhovnike i osobe koje su dobro upoznate sa religijom. Medjutim, ukoliko su aspekti Jupitera i Severnog Čvora sa odredjenim planetama loši ova osoba može imati teškoća u snalaženju i postizanju ciljeva naročito na poslovnom planu gde se može dogoditi da tokom života razne okolnosti ne budu na njenoj strani i da njen potencijal ostane nedovoljno iskorišćen.

Saturn u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Saturn u konjunkciji sa Južnim Čvorom može ukazivati na osobu koja nosi karmički teret i veliko opterećenje. Ovaj aspekt ukazuje na to da se ovoj osobi stalno dešava da je nešto usporava, ograničava i koči u životu naročito ukoliko se nadje u osmoj ili dvanaestoj kući natalne karte. U prošloj inkarnaciji je ova osoba najverovatnije unosila strah i neprijatnost gde god da se pojavi, tako da sada i sama može imati razne strahove i uznemirenja. Ovakva karma se može ublažiti tako što se ovoj osobi može odrediti misija koju bi u ovom životu trebalo da ispuni. Ono što je takodje karakteristično za ovaj aspekt je i to da ukoliko se nadje u šestoj kući natalne karte neretko izaziva zdravstvene probleme.

Saturn u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Saturn u konjunkciji sa Severnim Čvorom neretko je pokazatelj teške karme tako da osoba sa ovakvim aspektom mora nauciti karmičku lekciju kroz teška karmička iskustva. Najčešće se radi o problemima u ljubavi, porodici i zdravlju. Ukoliko je konjunkcija prisutna u četvrtoj kući - osoba ispašta kroz porodicu; u petoj i sedmoj kući ispašta u ljubavi; u dvanaestoj i četvrtoj kući problemi se javljaju na zdravstvenom polju, dok ukoliko se konjunkcija dešava u prvoj kući osoba će imati vrlo pesimističan pogled na život. Ovako aspektovan Saturn osobu sputava, ograničacva i otežava joj rešavanje problema u svakodnevnom životu. Ukoliko Saturn i Severni Čvor grade nepovoljne aspekte i sa drugim planetama osoba mora prihvatiti odredjene savete kako ne bi stalno iz inkarnacije u inkarnaciju preživljavala iste situacije.

Uran u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Uran u konjunkciji sa Južnim Čvorom neretko ukazuje na osobu koja je u prošloj inkarnaciji najverovatnije bila revolucionar tj. neko ko se borio protiv mišljenja većine želeći da unese potpuno nove i radikalne promene u sistem vrednosti. Ovde se može odnositi i na osobu koja je u prošlom životu bila politički angažovana. Ukoliko Uran i Južni Čvor sa drugim planetama grade harmonične aspekte ova osoba u ovoj inkarnaciji može ostvariti veći profesionalni uspeh i biti na visokom društvenom položaju. Medjutim, ukoliko su drugi aspekti loši ova osoba se suočava sa raznim neočekivanim i iznenadnim životnim promenama koje joj mogu konstantno izazivati pojavu nervne napetosti i javljanje stresa.

Uran u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Uran u konjunkciji sa Severnim Čvorom generalno je pokazatelj dobrog karmičkog nasledja. Ovo je osoba nesputanog i slobodnog duha koja ima dobre predispozicije za uspeh na mnogim životnim poljima naročito ukoliko Uran i severni Čvor sa odredjenim planetama grade harmonične aspekte. Za osobu u čijoj natalnoj karti postoji ovakav aspekt karakteristično je da voli u miru i tišini dosta da razmišlja, planira i iznenadjuje okolinu svojim interesantnim idejama i predlozima. Ova osoba je izuzetno radoznala i voli da istražuje nepoznato. Avanturistička i ekscentrična priroda njene ličnosti čini da ova osoba voli da razbija ustaljene šeme i ljudima nudi nova, drugačija i inovativna rešenja. Takodje, ova osoba je vrlo društvena i spremna da pomaže drugima u nevolji.

Neptun u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Neptun u konjunkciji sa Južnim Čvorom ponekad, uz kombinaciju sa odredjenim negativnim aspektima, ukazuje na teško karmičko nasledje. U tom slučaju osoba je u prošloj inkarnaciji možda po necijem naredjenju progonila i zatvarala one koji su se na neki način isticali u društvu, naročito intelektualno. Unosila je strah i neprijateljski se ophodila prema onima koji su bili drugačiji i čiji su se stavovi razlikovali od stavova onih čije je interese zastupala. U sadašnjosti joj se sve ove stvari mogu vratiti. Ukoliko su aspekti Neptuna i Južnog Čvora nepovoljni i sa drugim planetama i nalaze se u dvanaestoj kući natalne karte ova osoba može proći kroz velike probleme i imati strahove i patnje. Takodje, u slučaju odredjenih loših aspekata kod ove osobe javljaju se i košmari a može postojati i veliki strah od vode.

Neptun u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Neptun u konjunkciji sa Severnim Čvorom u kombinaciji sa odredjenim lošim aspektima govori o tome da ova osoba u prošloj inkarnaciji nije vodila računa o moralnim principima niti o osećanjima bliskih osoba zbog čega je prenela lošu karmu u ovaj život. Osoba se može vratiti na pravi put ukoliko su aspekti Neptuna i Severnog Čvora sa drugim planetama dobri dok ukoliko su drugi aspekti loši ova osoba mora proći kroz odredjena karmička iskušenja i prihvatiti odredjene savete kako bi se vratila na pravi put.

Pluton u konjunkciji sa Južnim Mesečevim Čvorom

Pluton u konjunkciji sa Južnim Čvorom u kombinaciji sa odredjenim lošim aspektima neretko ukazuje na to da je osoba u prošloj inkarnaciji učestvovala u ratnim dešavanjima i živela u jako teškim uslovima za život, u nemaštimi i suočena sa raznim bolestima. Ukoliko se ovako aspektovan Pluton nadje u dvanaestoj kući to se neretko u ovoj inkarnaciji može naročito odraziti na zdravlje ove osobe. Osoba može biti preosetljiva i imati razne strahove.

Pluton u konjunkciji sa Severnim Mesečevim Čvorom

Pluton u konjunkciji sa Severnim Čvorom u kombinaciji sa odredjenim lošim aspektima ukazuje na osobu koja je u prošloj inkarnaciji najverovatnije bila veoma uticajna i umela je da veoma negativno utiče na druge ljude usmeravajući ihna pogrešnu stranu. Zato joj se u ovom životu može dešavati da često ne ume da razlikuje pravo prijateljstvo od površnog druženja. Kada Pluton i Severni Čvor grade odredjene harmonične aspekte sa drugim planetama ova osoba može u sadašnjosti biti veoma uspešna baveći se nekim humanim poslom kao što je na primer medicina.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE