Jupiter u Strelcu - znanje je bogatstvo

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Jupiter u Strelcu Jupiter u Strelcu je pozicija koja se najbolje može predstaviti latinskom izrekom: "Beata vita perfecta sapientia efficitur" - Blaženi život se ostvaruje savršenom mudrošću.

Dakle, ovakva Jupiterova postavka opisuje čovekovo traganje za srećom i blaženstvom preko svog diskurzivnog uma.

Jupiter u Strelcu je u svom sedištu što znači da u ovom položaju gospodari i da tu ispoljava svoj najsnažniji uticaj. Biće koje u svojoj natalnoj karti ima takvu poziciju Jupitera može tokom života biti u većoj meri privučeno sticanju novih saznanja i ekspanzivnom širenju svojih stečenih znanja radi dodatnog usavršavanja svog sopstva. Sticanje znanja je radi samog znanja odnosno iz ljubavi prema usvajanju novih saznanja i najčešće nije motivisano težnjama ka ostvarenju neke praktične koristi.

Ljubopitljiva, radoznala i filozofski nastrojena priroda ove ličnosti može podsticati ovo biće da se afirmiše u duhovnoj sferi svog bivstvovanja. Ovo biće nastoji da izgradi svoj svet ideja kao svoj sopstveni sistem verovanja i vrednovanja koji stoji nasuprot materijalnim stvarima koje imaju sekundarnu vrednost.

Ovakva pozicija Jupitera neretko govori o optimističnom duhu, plemenitom karakteru, o velikoj ljubavi prema putovanjima, o druželjubivoj, duhovitoj, pouzdanoj i tolerantnoj ličnosti koja ima naglašene sklonosti ka filozofiji, metafizici, religiji, misticizmu i pravu. Naglašena je dakle, potreba za dodatnim razvojem i širenjem svojih znanja, vrlina i svog bivstvovanja uopšte u cilju dubljeg shvatanja istine i Univerzuma, dok početni proces takvog usavršavanja započinje čuvenim principom iz doba Antike: Spoznaj sebe samoga - starogrčki natpis koji je stajao na ulazu u delfijsko proročište a koji je kasnije bio pripisivan i Sokratu.

Životom ove individue upravlja i imanentno deluje Um kao najviša forma inteligencije. Jupiter u Strelcu dakle, rađa veliku ljubav prema mudrosti koja počiva na bezuslovnim, čistim i bezinteresnim temeljima. Zbog potrebe za metafizičkim tumačenjem stvari i sveta može se međutim, steći i utisak da ova individua u velikoj meri egzistira u transcendentalnoj stvarnosti. Iz ogromne ljubavi prema filozofiji proizlazi i težnja za ostvarenjem sreće i blaženstva u nematerijalnim stvarima.

Jupiter u Strelcu međutim, ukazuje i na to da ogroman trud i stečena znanja ove osobe mogu biti tokom života više puta nagrađivani tako da Jupiter u ovom položaju sugeriše da znanje može predstavljati veliko bogatstvo i u pogledu iskorišćenja znanja i u praktične svrhe, naročito ukoliko je osoba dobro upoznata sa tim kada i na koji način može na pravi način iskoristiti svoja znanja i životne prilike radi ostvarenja većeg materijalnog bogatstva.

Položaj Jupitera u Strelcu nagoveštava i naglašenije mogućnosti za ostvarenje većeg materijalnog bogatstva kroz brak. Prisutna je i mogućnost za rad i život u inostranstvu gde osoba može ostvariti veliku zaradu i steći veću količinu ušteđenog novca.

Na emotivnom i ljubavnom planu mogu biti naglašena stremljenja ka ostvarenju idealistične i uzvišene ljubavi. Ideal uzvišene ljubavi se otelotvara putem neograničenog uživanja u natčulnim i duhovnim oblicima ljubavi. U ljubavnoj vezi se dakle, akcenat stavlja na ostvarenje harmoničnog slaganja na intelektualnom i duhovnom nivou. Ljubav se najčešće utemeljuje na podudarnim shvatanjima moralnih i drugih životnih vrednosti.

Ostvarenje životnih ideala neretko se može postići s lakoćom jer se za ovu osobu s pravom može reći da je rođena pod srećnom zvezdom jer je Jupiter u Strelcu u svom prirodno najpovoljnijem mestu i iz tog okruženja može na najsvrsishodniji način podsticati lakše i efikasnije ostvarenje sreće i brojnih životnih ispunjenja i uspeha u životu ove individue.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE