Jupiter u Vagi - živeti u harmoniji sa Univerzumom

Olivera Petković

Piše: Olivera Petković,
astrolog i osnivač agencije Astrum

Jupiter u Vagi Jupiter u Vagi je položaj koji otkriva postojanje mogućnosti za snažan razvoj samosvesti i potrebe za slobodoumnom i dubljom percepcijom stvarnosti. Otvoren, promišljajući i filozofski um shvata sebe delom celine želeći ostvarenje jedinstva i harmonije sa Univerzumom.

Čovek je mikrokosmos u makrokosmosu. Čovek je forma ispoljavanja apsolutnog duha Univerzuma. Fasciniran prirodnim pojavnim lepotama i poštujući zakone prirode, teži da se nadograđivanjem svojih znanja iz različitih oblasti, što je moguće više približi istini kako bi pokušao da dokuči skriveni i uzvišeni smisao Univerzuma.

Dakle, prisutna je ogromna ljubav prema prirodi i životu. Sva lepota i smisao života je život sam. Čarobni život koji u sebi nosi nepregledno prostranstvo neslućenih mogućnosti.

Glavni pokretač stvari u životu je ljubav. Ljubav je osnovna motivaciona i pokretačka snaga na putu ka boljoj samospoznaji i spoznaji realnosti u kojoj se egzistira kao i na putu ostvarenja životne harmonije.

Čovekova potreba za ostvarenjem harmonije sa Univerzumom koju otkriva položaj Jupitera u Vagi, može se dobro predstaviti fragmentom Empedoklove Poeme "o prirodi": "Dvostruku istinu ću ti reći: čas izrasta ono jedno jedino iz mnoštvenog, čas opet mnoštveno nastaje raspadanjem jednog. Dvojak je postanak smrtnih bića, dvojak je i nestanak: sjedinjavanje svih priroda dovodi do rađanja, ali i do umiranja; a ono što je izraslo iz sjedinjenog ponovo se raspada na sastavne prirode. To smenjivanje nikad ne prestaje. Ljubav sve sjedinjuje, a mržnja sve razdvaja."

Prisutna je dakle, percepcija prirodne zakonitosti u cikličnim smenjivanjima. Ovi procesi se dakle, ciklično smenjuju u nedogled. Nastojanjem na boljem razumevanju takvih zakonitosti čovek ujedno bolje shvata i svoje mesto u Univerzumu kao i svoju neraskidivu povezanost sa samim Univerzumom. Čovek je bitan i neizostavan deo slagalice koju čini Univerzum. Boljim razumevanjem sebe kao dela celine apsolutnog duha Univerzuma dolazi se do velikog ličnog ispunjenja, do velike životne radosti, do bolje organizacije životnih aktivnosti i do lakšeg uspostavljanja skladnijih odnosa sa osobama iz neposrednog okruženja.

Na tom putu, ovo biće često pokazuje dovoljno spremnosti na lično usavršavanje u vidu unapređenja svojih znanja i svojih sposobnosti. Neretko je prisutan razborit, sofisticiran, diplomatski i uravnotežen pristup stvarima u životu. Osoba najčešće nastoji da izgrađuje svoj život na logičkim i umnim principima a dodatno i na kreativnim osnovama. Može biti naglašena i dobra "saradnja" između razuma i osećanja. Takođe, ljubav ima zadatak da u najvećoj meri obogaćuje pogled na život ove individue i da je u životu inspiriše.

Biće koje u svojoj natalnoj karti ima Jupiter u Vagi neretko se može prepoznati po svojoj elegantnoj pojavi, nenadmašnom šarmu, harizmatičnosti, vedrini, ljubaznosti, otvorenosti i ekstrovertnosti. Naglašeno je i dobro razvijeno "estetsko čulo" tj. urođeni smisao za lepo. Ovo biće voli da podjednako uživa kako u umetničkim delima tako i u lepotama prirode. Karakterističan je i vedar i optimističan pogled na život.

Ostvarenje većih uspeha na poslovno-finansijskom planu često pre dolaze od bavljenja poslom na nekoj javnoj funkciji u državnom sektoru. Ostvarenje sreće i ispunjenja u finansijsko-materijalnom pogledu neretko dolaze i kroz brak. Prisutna je i privučenost politici, diplomatiji, umetnosti, modi... Važno je naglasiti da je u bavljenju bilo kojom životnom aktivnošću uvek prisutna težnja za postizanjem sklada i harmonije često kao primarna i najznačajnija vrednost u životu ove individue.

Autorka: Olivera Petković
TVOJA BUDUĆNOST - POGLEDAJ OVDE